Administratieve programmatuur

... met oog voor resultaat en proces

App voor de registratie van retourfust


Voor de G&F branche is nu een App beschikbaar waarmee de chauffeurs het retourfust kunnen registreren. Deze App is gebaseerd op het Android besturingssysteem en ontwikkeld voor gebruik op een 7 inch tablet.
Bij het ontwerp is ernaar gestreefd om de oorspronkelijke werkwijze van het registeren van het retourfust zoveel mogelijk na te bootsen. Hierdoor kon de App in korte tijd succesvol worden ingezet.
Zodra de chauffeur het retourfust met de App registreert, wordt het in het centrale computersysteem opgeslagen en ontvangt de klant een e-mail (of zonodig een fax).