logo logo

Administratieve programmatuur

... met oog voor resultaat en proces

DiTO 4.0

Dit programma is ontwikkeld voor de groothandel in groenten en fruit. Het pakket is modulair opgezet en bestaat uit een basispakket dat naar wens kan worden uitgebreid met extra modules. Hierdoor kan een oplossing worden geleverd die aansluit op de behoefte van het bedrijf.

Het programma bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 
Bestanden                      Bijhouden van de bestanden met klanten, artikelen, fustsoorten, BTW, enz. 
Muteren Het invoeren van de geleverde goederen
Afdrukken  Het afdrukken van facturen, verzamelfacturen en proforma facturen
Voorraad  Het invoeren van de inkopen en het afdrukken van de voorraadlijst, stamkaarten, enz.
Debiteuren  Het invoeren van de betalingen door de debiteuren en het afdrukken van saldilijsten, rekeningoverzichten, enz.
Statistiek Overzichten van verzonden facturen, overzicht van omzet per week, enz.
Koppeling financieel pakket                                                         Aanmaken van journaalposten van de facturen voor verwerking in diverse boekhoudprogramma's, waaronder Exact. 
Export Ondersteuning van vreemde talen, vreemde valuta, Intrastat aangifte, afdrukken KCB weeklijst, afdrukken CMR
Aanbiedingen Uitgebreide mogelijkheden voor het maken van aanbiedingen. 
Fax en Email Mogelijkheden voor het verzenden van faxen en e-mail direct vanuit het programma. 
Planning uitgaand transport

Groeperen van verkooporders per transportmiddel, berekening van beladingsgraad.

Planning inkomend transport

Groeperen van inkooporders per transportmiddel

Website

Verkoop via internet