logo logo

Administratieve programmatuur

... met oog voor resultaat en proces

Teel

Dit programma is ontwikkeld voor bedrijven die producten aanvoeren op de bloemenveilingen. Naast de mogelijkheid om de goederen aan te bieden aan de veiling, biedt het programma de mogelijkheid tot registratie van de directe verkoop van de producten.

Het pakket is modulair opgezet en bestaat uit een basispakket dat naar wens kan worden uitgebreid met extra modules. Hierdoor kan een oplossing worden geleverd die aansluit op de behoefte van het bedrijf.

Het programma bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:


Bestanden                      Bijhouden van de bestanden met kwekers, klanten, artikelen, fustsoorten, BTW, enz. 
Aanvoer                                                                      Invoer van de te veilen of te verkopen partijen, aanmaken aanvoerbrieven, etiketten, rapportages.
Verkoop  Verkopen uit voorraad, voorraadoverzicht, afdrukken facturen, aanmaken incassobestand VBA, rapportages. 
Florinet  Verzenden Electronisch Aanvoer Bericht (EAB), verzenden incasso VBA, incasso response bericht.
Fax en Email Mogelijkheden voor het verzenden van faxen en e-mail direct vanuit het programma.